Akvasafe

Norge

Om Akvasafe

Akvasafe er et landsdekkende inspeksjon- og sertifiseringsselskap som leverer akkrediterte tjenester innen områdene teknisk og miljø til akvakulturnæringen - en næring med gode fremtidsutsikter.

Vi er i vekst og har kunnskapsrike og dyktige medarbeidere. Vi er stolt over vårt fagmiljø og våre støttefunksjoner.

Selskapet har investert i kompetanse, infrastruktur, og har tilgang på båter og annet relevant utstyr. Selskapet har god økonomi.

1 stilling fra Akvasafe