Norges Råfisklag

Norge

Om Norges Råfisklag

Norges Råfisklag er fiskernes egen salgsorganisasjon for viltlevende marine ressurser som leveres til fiskekjøpere langs kysten fra Nordmøre til Finnmark.

Norges Råfisklag har et godt utviklet tjenestetilbud for fiskerne og kjøperne innenfor salg, oppgjør, veiledning og informasjon. Et viktig mål for organisasjonen er å skape et velfungerende råvaremarked med like konkurranse- og leveringsbetingelser, og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping for fiskerinæringen. Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Norges Råfisklag tar på alvor.

Norges Råfisklaget driver sin virksomhet med grunnlag i Fiskesalslagslova. De viktigste artene er torsk, hyse, sei og reker som fanges langs Norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Norges Råfisklag omsetter fangster fra 5 300 fiskefartøy til 200 fiskekjøpere. I 2022 ble det omsatt 1,202 millioner tonn til en førstehåndsverdi på 17,2 milliarder kroner.

1 stilling fra Norges Råfisklag