ArcticFlow AS

Norge

Om ArcticFlow AS

ArcticFlow har medarbeidere som gjennom mer enn 25 år har utviklet systemer for lagring av væsker. Vårt utspring er fra Vera Tank, som har vært ledende innen dette fagfeltet i mer enn 50 år.

De siste 5 årene har bedriften foredlet dette markedssegmentet til å inkludere prosessløsninger for ensilering av fiskeavfall og død fisk. Etablert anlegg for lagring, interntransport og dosering av kjemikalier.

Fiskeindustrien krever spesialiserte underleverandører – vi er en slik spesialist!
Vi vil arbeide for å sikre trygghet rundt disse prosessene for våre oppdragsgivere. Vi utvikler, designer og konstruerer våre egne anlegg, og involverer ledende underleverandører i våre løsninger.

Vi er en organisasjon med erfarne og dedikerte ingeniører, og vi strekker oss langt for å imøtekomme våre kunders krav og ønsker. Vi er et kompetent team og har en eier med lang erfaring fra leveranser til fiskeri- og oppdrettsnæringen.

I tillegg til å ha levert tankløsninger til fiskeindustrien i mange tiår, er vi nå i ferd med å ferdigstille våre første prosessanlegg og systemer for håndtering av kjemikalier til noen av Norges ledende oppdrettsselskaper.

1 stilling fra ArcticFlow AS