SINTEF Ålesund AS

Norge

Om SINTEF Ålesund AS

SINTEF Ålesund AS er et heleid datterselskap av SINTEF gjennom eierskap fra SINTEF Ocean AS (40 %) og SINTEF Holding AS (60 %). Selskapet ble stiftet i 2017, har 9 ansatte og forretningsadresse i Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. Selskapets formål er å fremme utviklingen innen næringsliv og forvaltning på Nord-Vestlandet gjennom forskning, utredning og innovasjon innenfor SINTEFs virksomhetsområder. Nåværende direktør skal over i annen lokal næringsvirksomhet og vi søker derfor administrerende direktør til SINTEF Ålesund AS.

1 stilling fra SINTEF Ålesund AS