Lumarine AS

Norge

Om Lumarine AS

Lumarine AS ble etablert i 2015 med navnet Rognkallen AS og var innledningsvis en produsent av rognkjeks.  I 2016 kom Kistefos inn på eiersiden og det ble gjort betydelige investeringer i ny infrastruktur ved anlegget på Tømmervåg. Anlegget fremstår som moderne av høy kvalitet og har hatt full produksjon av rognkjeks siden 2017. I løpet av første halvdel av 2019 kjøpte Lumarine selskapene Njord Salmon AS på Tjeldbergodden og Atlantic Lumpus AS på Sleneset i Nordland.

Lumarine AS har siden oppkjøpet av Njord Salmon i 2019 jobbet med planer for eksisterende kapasitet og utvikling av aktiviteten i Bioparken på Tjeldbergodden. Ved å inngå partnerskap med Mowi på berggylt og Gadus på torsk, har selskapet lyktes med å skape en forutsigbar produksjon på eksisterende kapasitet som strekker seg ut 2024. De to nevnte kontraktene danner et godt fundament for videre utvikling av området. Torskenæringen er i sterk vekst selv om det fortsatt er i tidlig utviklingsfase. Kapasiteten på settefisk er en av flaskehalsene torskeoppdretterne nå møter når de skal skalere opp fra forsøksdrift til kommersiell drift med økte volumer. Vi ønsker å ta denne rollen mot næringen ved å legge til rette for settefiskkapasitet i tråd med næringens behov. 

1 stilling fra Lumarine AS