Gå til hovedinnhold

Bunker Oil AS

Telefon
70104747
Sted
Kapt. Linges v. 65
Hessa Tankanlegg
ÅLESUND
Norge

Bunker Oil AS leverer drivstoff og smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer, og er det selskapet som har flest tankanlegg/leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten. 

Vi har 9 hovedanlegg som forsynes med tankskip direkte fra raffineri. I tillegg leverer vi fra 25 leveringspunkter, som blir forsynt direkte fra hovedanlegg med våre egne tankbåter. Bensinstasjoner er også satsingsområde og de øker i antall. De fyller en viktig funksjon når det gjelder å få hjulene til å rulle. Det finnes mennesker som skaper verdier og trivsel overalt i landet som er avhengig av sikker tilgang til drivstoff. 

Bunker Oil-konsernet, et lokalt eid selskap med rundt 80 ansatte, toppet omsetningslisten i Møre og Romsdal i 2023 med cirka 10 milliarder kroner. Bli bedre kjent med oss her: bunkeroil.no 

Få jobbvarsler fra Bunker Oil AS direkte til innboksen din