Gå til hovedinnhold

AquaGen AS

AquaGen er et avls- og produksjonsselskap som utvikler, produserer og distribuere genetisk materiale i form av befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen. Gjennom en markedsorientert innovasjonskultur har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av biologisk startmateriale til produksjon av atlantisk laks, stillehavslaks og regnbueørret.

AquaGen eier og forvalter verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, og regnbueørret. Helt siden 1970-tallet da innsamling av disse fiskeartene begynte, har det foregått en kontinuerlig forskning og utvikling i samarbeid med næringsutøvere og forskningsinstitusjoner. Basert på et langsiktig systematisk avlsarbeid, kombinert med en moderne infrastruktur for biosikker produksjon og distribusjon av rogn, er AquaGen en viktig innsatsfaktor og bidragsyter i den globale akvakulturindustrien.

AquaGen har i dag 150 ansatte i Norge og over 300 globalt. På gruppenivå er samlet omsetning over NOK 900 mill. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og produksjons- og FoU-virksomhet i Steigen, Heim, Tingvoll, Ørsta og Ås. I tillegg kommer heleide datterselskaper i Chile og Skottland samt  deleierskap i flere selskaper.

Få jobbvarsler fra AquaGen AS direkte til innboksen din