Head of Supply Chain

Arbeidsgiver
BEWI Norge
Sted
Frøya, Trondheim
Publisert
6. september 2021
Frist
6. oktober 2021
Stillingstype
Fast

Head of Supply Chain er en nyopprettet stilling i den norske ledergruppen, og blir øverste ansvarlige for all aktivitet innen innkjøp, logistikk og lagerhold for selskapets aktivitet i Norge. Rollen har ansvaret for i overkant av 50 ansatte og en rekke lagerlokasjoner.

Rollen er en sentral lederstilling i den norske delen av selskapet. Det er ønskelig med solid innkjøps- og/eller logistikkbakgrunn fra tidligere roller. Stillingen rapporterer til administrerende direktør i Norge.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for selskapets Supply Chain Management, herunder lede ledere
 • Forbedre de eksisterende leveransekjedene i selskapet og bidra i utviklingen av nye strategiske leveransekjeder både nasjonalt og internasjonalt
 • Være en strategisk støtte for ledelsen innenfor eget fagområde
 • Gjennomføre strategiske kartleggingsanalyser av leverandørmarkedet
 • Ansvarlig for forhandlinger, lede anbudsrunder og inngå kontrakter med leverandører
 • Ansvarlig for sikring av leveranser i henhold til inngåtte avtaler
 • Ansvarlig for å utvikle en fremtidsrettet og kostnads- og driftseffektiv operasjon innenfor hele supply chain

Den riktige kandidaten innehar:

 • Solid erfaring med supply chain management
 • Erfaring med forhandlinger
 • Ledererfaring fra industriell virksomhet, gjerne med internasjonalt nedslagsfelt
 • Erfaring med å etablere og videreutvikle supply chain organsasjoner
 • Utdanning på MSc nivå innen relevante fagområder, gjerne med spesialisering innen Supply Chain Management

Flere års relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Arbeidssted er Trondheim eller Frøya. Oslo eller andre BEWI-lokasjoner kan vurderes som arbeidssted for særlig egnede kandidater.

BEWI tilbyr en unik mulighet for å ta en ledende rolle i et selskap i sterk vekst med fokus på bærekraft i alle ledd.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.