Ledig stilling som jurist

Sted
Bergen
Publisert
29. april 2022
Frist
29. mai 2022
Sektor
Fiskeindustri
Rolle
Rådgivning
Stillingstype
Fast

Vil du være med på å jobbe på verdens største markedsplass for pelagisk fisk som sild og makrell?

Norges Sildesalgslag søker jurist

Juristen i Norges Sildesalgslag vil ha en sentral rolle vedrørende lagets daglige arbeid, samarbeid med andre aktører i næringen og reguleringer av fisket – samt andre juridiske problemstillinger knyttet til eiendomsforvaltning og personalområdet. Som jurist vil du også ha en viktig rolle i videreutvikling av organisasjonen. Du vil være en viktig ressurs i en av Norges mest spennende, fremtidsrettede, bærekraftige og lønnsomme næringer. For å lykkes og trives i denne rollen må du ha god juridisk kunnskap og forståelse for fiskerinæringen samt dets lover og regler. I tillegg må du inneha gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.  

Vår nye jurist vil tilhøre avdeling HR – og administrasjon som er en avdeling i stab, men du vil være en bidragsyter til alle avdelinger i Norges Sildesalgslag ved behov. Du rapporterer til nærmeste leder i avdelingen og direkte til administrerende direktør.

Ansvarsområde / viktigste arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for Norges Sildesalgslags ulike juridiske saker, saksframstillinger og utredninger
 • Kommunisere med fiskere, kjøpere og Norges Sildesalgslags styre og lagets ulike utvalg
 • Rapportering til styret  
 • Rapportering til administrerende direktør 
 • Klagehåndtering  
 • Juridiske utredninger 
 • Faglig veiledning, både internt og eksternt 
 • Samarbeid med?andre organisasjoner i sjømatnæringen 

Kvalifikasjoner 

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Relevant erfaring og kjennskap til sjømatnæringen 
 • Gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper 

 • Evne til å skape gode relasjoner både internt og eksternt 
 • Inneha gode kommunikasjonsferdigheter  
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Nytenkende 
 • God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk 
 • Analytisk og nysgjerrig - pådriver i interne prosesser 
 • En praktisk gjennomfører som er glad i nye oppgaver og som er god til å se nye muligheter