Denne stillingen har utløpt

Vannressursforvalter

Arbeidsgiver
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Sted
Narvik
Søknadsfrist
30. mai 2022

Vis mer

Sektor
Offentlig administrasjon
Rolle
Annet
Stillingstype
Fast

Stillingsopplysninger

Vi søker deg som er en positiv, skriveglad og strukturert medarbeider til en fast stilling som saksbehandler med vurderinger etter vassdragslovgivningen. Hos oss vil du få være med på å sikre en god og helhetlig saksbehandling der fordelene med uttak av vann til forskjellige formål blir veid opp mot skader og ulemper for allmenne og private interesser. Du er kunnskapsrik og evner raskt å sette deg inn i og få oversikt over nye fagtema. Stillingen er plassert ved NVE sitt regionkontor i Narvik
 
Seksjon for grunnvann- og vassdragskonsesjoner har ansvar for konsesjonspliktvurderinger etter vannressursloven. Vi behandler også søknader om inngrep i vassdrag, slik som grunnvannsuttak, vannuttak til akvakultur og drikkevannsforsyning, nedlegging av vassdragsanlegg mm. Seksjonen har også ansvaret for forvaltningen av verna vassdrag. Vi er i tillegg sektormyndighet etter vannforskriften.  Seksjonen har 12 faste stillinger, hvorav fire er lokalisert i Oslo og åtte stillinger er fordelt på NVEs regionkontor.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om vannuttak til akvakultur, drikkevann, grunnvannstiltak og nedlegging av vassdragsanlegg
 • Konsesjonspliktvurdering av vassdragsinngrep
 • Forvaltning av verna vassdrag
 • Arbeide med tiltak i regionale forvaltningsplaner etter vannforskriften
 • Arbeidet innebærer noe reisevirksomhet, anslagvis 20-30 døgn i året

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole på mastergrad nivå, det er en fordel med teknisk eller naturfaglig bakgrunn
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring med akvakultur vil bli vektlagt spesielt
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og grunnvann er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen
 • Fysikk til å ferdes i ulendt terreng i forbindelse med befaringer
 • Førerkort klasse B
 • Gode IKT-ferdigheter og erfaring med relevante digitale verktøy
 • Personlige egenskaper
 • Du må kunne arbeide selvstendig, målrettet og effektivt
 • Du må evne raskt å få oversikt over og sette deg inn i nye fagtema
 • Du må være analytisk, og ha evne til å avveie ulike interesser
 • Du må ha god rolleforståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Varierte og meningsfulle oppgaver
 • Du får innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 500 000 – 750 000 i stillingskode avdelings-/over-/senioringeniør/førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181/1408/1434/1364) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.   

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.  

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CV-er eller dokumenter som vedlegges).

Firma

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel