Product Manager iFarm

Arbeidsgiver
BioSort AS
Sted
Oslo eller i en oppdrettskommune med god flyforbindelse
Publisert
19. mai 2022
Frist
13. juni 2022
Kontakt
Geir Stang Hauge, mobil 997 05 551
Stillingstype
Fast

Vil du være med å skape et høyteknologisk paradigmeskifte for oppdrett av fisk? Vårt produkt iFarm vil muliggjøre et skifte fra gruppebasert håndtering av fisk til individbasert oppdrett, noe som vil ha svært stor betydning for fiskehelse, fiskevelferd og bærekraft. 

Sensorsystemet samler unike bilder av alle sider fisken og merd-designet gjør det mulig å se hver fisk ukentlig og gi detaljert innsikt i helsen til hvert individ, samt analyse på populasjonsnivå. Kunstig intelligens og maskinlæring er sentralt for å kunne gi hver fisk i merda en egen helsejournal og historikk. iFarm vil også gjøre det mulig å sortere og skille ut enkeltfisk ut fra bestemte kjennetegn på fisken og gi den tilpasset oppfølging. 

Vi er i dag 18 ansatte med hovedvekt på produktutvikling. Du vil være vår første ansatte som vil jobbe dedikert med fiskebiologi, kundebehov, verdiskapning og forretningsutvikling knyttet til produktet. Dette er en unik mulighet til å jobbe med et produkt som vil kunne revolusjonere måten oppdrett drives på. 

Rollen 

 • Utvikle deg til å bli BioSorts spesialist innen fiskehelse, biologi og fôring
 • Samarbeide tett med Cermaq og andre kunder for å forstå kundebehov, verdiskapning og utfordringer knyttet til iFarm produktet
 • Eie produktvisjonen og samarbeide tett med ledelse og utviklingsteam for å best tilpasse produktet til kundens behov 
 • Sette opp økonomiske modeller for verdiskapning, for de forskjellige funksjonalitetene iFarm produktet innehar
 • Rollen vil kreve betydelig reiseaktivitet til oppdrettere i Norge 
 • Mulighet å bo i Oslo eller en oppdrettskommune 

Kvalifikasjoner 

 • Inngående kunnskap om lakseoppdrett og akvakultur 
 • Det er ideelt om du i dag jobber med produksjon av laks i sjøanlegg 
 • Relevant høyere utdanning innen akvakultur, biologi eller tilsvarende. Utdanning innen teknologi og økonomi kan også være aktuelt.  
 • Evne til både å sette seg inn i detaljer innen fôring, biologi, fiskehelse etc. og samtidig evne å jobbe med økonomiske vurderinger knyttet til verdiskapningen til produktet
 • Sterke mellommenneskelige egenskaper og like å snakke med mennesker i alle roller hos kunder, for eksempel røktere, fôroperatører, lokalitetsledere, biologer, selskapsledelse, etc. 

BioSort kan tilby

 • Et arbeidsmiljø hvor din mening teller og du har stor påvirkning
 • Inspirerende, engasjerte og svært kompetente kollegaer
 • Mulighet for å utvikle deg i en bedrift med økende behov
 • Tilpassing av stillingen avhengig av kvalifikasjoner 
 • Flotte lokaler ved sjøen på Technopolis Fornebu  
 • Flere gode kantiner, coffee shop, treningsrom og Kiwi i bygningen  

Om BioSort
BioSort AS er et norsk teknologiselskap som leverer sensorbaserte produkter og har bred kompetanse innen maskinsyn, software, robotikk, mekanisk design og oppdrett.  

Vår ambisjon er å bli det ledende selskapet i verden innen sensorbasert optimalisering av fiskeressurser, rettet mot oppdrett og fiskeri. Vi ønsker å erstatte manuell inspeksjon og stikkprøver med automatikk og prosessovervåkning hentet fra moderne produksjonsprosesser. Våre løsninger vil håndtere fisk på individnivå, skape verdier og økt bærekraft gjennom økt fiskevelferd og høyere produksjonsutbytte.

BioSorts team består av eksepsjonelt kompetente personer med lang erfaring. De tre gründerne har en samlet erfaring på over 40 år med produktutvikling og teknologiledelse fra Tomra Systems ASA.