Leder Postsmolt Semilukket / Manager Postsmolt Semi Closed

Arbeidsgiver
Mowi
Sted
I regionen
Publisert
21. juni 2022
Frist
10. juli 2022
Rolle
Ledelse
Stillingstype
Fast

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? 

Mowi Sør søker etter en drivende dyktig leder postsmolt semilukket

Mowi Sør har idag 26 aktive sjølokaliteter, 6 ferskvannsanlegg og bygger nå opp 2 lokaliteter for semilukket postsmolt i semilukkende merder.

Disse lokalitetene ligger i PO2 og PO3. Vi produserer over 6 millioner postsmolt årlig fra disse 2 lokalitene.

Vi søker nå etter en leder til å lede satsingen vår på semilukket produksjon.

Leder Postsmolt Semilukket vil ha overordnet ansvar for Mowi Sør sin produksjon i semilukkende merder, og arbeidssted vil være i regionen. 

Viktigste ansvarsområder for leder:

 • overordnet ansvar for semilukket postsmolt produksjon i sør
 • planlegge og lede driften av anleggene
 • personal og HMS–ansvar 
 • motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon
 • planlegging, oppfølging og rapportering av biologi og økonomi
 • sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i hht prosedyrer og Mowi sine retningslinjer 

Vi legger vekt på:

 • høyere utdanning innen akvakultur eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring fra drift av oppdrettsanlegg er en fordel
 • at du har hatt ledererfaring
 • at du er villig til å flytte til annen region eller BU i Mowi, som et ledd i karriere utvikling

Viktige egenskaper som leder semilukket postsmolt: 

 • er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold
 • har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende
 • viser retning, tenker helhet og ser det store bildet
 • bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet
 • er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer

Søknadsfrist er snarest, og senest 10.07.22. Tiltredelse etter avtale.
Stillingen rapporterer til Produksjonssjef Sjø.

Ytterligere informasjon om stillingen kan gis av Produksjonssjef Sjø Bernhard Østebøvik, mob 913 89 239