Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Produktansvarlig - Fôr & genetikk

Arbeidsgiver
Salmon Group AS
Sted
Bergen
Søknadsfrist
15. aug. 2022

Vis mer

Sektor
Havbruk og oppdrett
Rolle
Annet
Stillingstype
Fast

Stillingsopplysninger

Produktansvarlig - Fôr & genetikk

Salmon Group jobber for åpenhet, faktaorientering og kompetansedeling på tvers av havbruksnæringen. Sammen med selskapene i nettverket vil Salmon Group bidra til en sunn og fremoverlent utvikling av havbruksnæringen. 

Sentrale ansvarsområder:

 • Sikre realisering av Salmon Groups potensial knyttet til selskapets produktområder og sikre konkurransefortrinn for aksjonærene
 • Ansvarlig for fôrresepter og genetikk, og kontinuerlig utvikling av disse
 • Lede og følge opp tverrfaglige utvalg innenfor produktområdene fôr og genetikk
 • Overvåke og oppfølge råvaremarked og leverandørindustri, samt planlegge og gjennomføre benchmarkforsøk
 • Aktivt identifisere og fange opp utviklingstrender og muligheter innenfor produktområdene
 • Legge premisser for utvikling og oppfølging av strategiske leverandører, med særlig fokus på etterlevelse av gjeldende regelverk, bærekraftsmål og kommersielle forhold
 • Være pådriver for realisering av mål og gevinster for produktporteføljen, herunder etablere KPI’er for å måle produktprestasjoner samt tilhørende rapportering
 • Heve produktkompetanse hos selskapene i nettverket gjennom kunnskapsdeling, kompetansetiltak og deltakelse i tverrfaglige arbeidsgrupper 
 • Utarbeide business case og prosjektmandater, etablere prosjektorganisasjoner med interne og eksterne ressurser og kunne ta sentrale roller i prosjektene
 • Bidra inn i arbeidet med strategiske prosjekter, oppfølging av aksjonærer, representasjon og styrearbeid
 • Støtte øvrige deler av administrasjonen i realiseringen av mål innenfor deres respektive fagfelt

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring innen fagområdene fôr, ernæring og genetikk
 • Erfaring med produktledelse
 • Høyere utdanning innenfor ernæring, biologi, bioteknologi, havbruk eller lignende
 • Utvikling av produkter og tilhørende dokumentasjon
 • Tidligere erfaring innen akvakultur og tilhørende verdikjede vil være en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med prosjektledelse, tverrfaglig samarbeid og kunnskapsformidling til ulike målgrupper
 • Kjennskap til implementering og etterlevelse av kvalitetssystemer og standarder 

For å lykkes i stillingen som Produktansvarlig - Fôr & genetikk mener vi det er essensielt at du forstår organisasjonens uformelle regler og strukturer og nyttiggjør seg politiske prosesser effektivt for å få ting gjort. Å utvikle ambisiøse og realistiske forretningsvisjoner og omskape disse til gjennomførbar strategi er noe du trives med. Du er en relasjonsbygger internt i egen organisasjon med aksjonærer og faggrupper, og eksternt med leverandørmarked og samarbeidspartnere. Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter, og har en sterkt positiv effekt på forretningsmessig utvikling og fortjeneste. 

Du produserer nye og innovative ideer og løsninger, er utradisjonell og er en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter. Du er kompetansedrevet med fokus på læring og erfaringsdeling på tvers av egen organisasjon og eksternt. Du kommuniserer klart og strukturert med autoritet og overbevisning. Du presenterer effektiv på norsk og engelsk. Du skaper en stabil og bekreftende atmosfære, støtter og oppmuntrer teamet når det oppstår utfordringer, er stødig og til å stole på. Høy integritet, arbeidskapasitet og gjennomføringsevne er viktig for å lykkes i Salmon Group.

Salmon Group tilbyr den rette kandidat:

 • Gode muligheter til å påvirke og utvikle egen stilling
 • En fleksibel hverdag med en rekke ulike arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av stort engasjement og driv
 • Konkurransedyktige betingelser i et fremoverlent nettverksselskap i en fremtidsrettet og innovativ næring
 • Kontor/maritimt miljø på vakre Marineholmen.
 • Muligheter til å kunne påvirke en viktig fremtidsnæring.

En del reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere! Salmon Group er eid av 39 små og mellomstore produsenter av laks og ørret. Administrasjonen er i Bergen mens oppdretterne strekker seg fra Kragerø til nord for Lofoten. Salmon Groups hovedoppgave er å sikre selskapene i nettverket best mulige drifts- og rammevilkår. I tillegg jobbes det kontinuerlig med aktiviteter som styrker nettverket internt og gir økt slagkraft eksternt. Kvalitet, bærekraft og fiskehelse står øverst på agendaen.

Firma

Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere! Salmon Group er eid av 39 små og mellomstore produsenter av laks og ørret. Administrasjonen er i Bergen mens oppdretterne strekker seg fra Kragerø til nord for Lofoten. Salmon Groups hovedoppgave er å sikre selskapene i nettverket best mulige drifts- og rammevilkår. I tillegg jobbes det kontinuerlig med aktiviteter som styrker nettverket internt og gir økt slagkraft eksternt. Kvalitet, bærekraft og fiskehelse står øverst på agendaen.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel