Denne stillingen har utløpt

Innkjøpsansvarlig

Arbeidsgiver
Salmon Group AS
Sted
Bergen
Søknadsfrist
15. aug. 2022

Vis mer

Sektor
Havbruk og oppdrett
Rolle
Annet
Stillingstype
Fast

Stillingsopplysninger

Vi søker innkjøpsansvarlig

Salmon Group jobber for åpenhet, faktaorientering og kompetansedeling på tvers av havbruksnæringen. Sammen med selskapene i nettverket vil Salmon Group bidra til en sunn og fremoverlent utvikling av havbruksnæringen. Innkjøp er det største fagfeltet i Salmon Group og et viktig område for å øke selskapenes konkurransekraft. 

Innkjøpsansvarlig

Som innkjøpsansvarlig vil du være med å sikre realisering av Salmon Groups potensial knyttet til selskapets produktområder og sikre konkurransefortrinn for selskapene. Kostnadsutviklingen innen havbruk har økt vesentlig de siste årene, og innkjøp er og vil være et strategisk virkemiddel for å dempe kostnadsutviklingen. I dag inngår Salmon Group innkjøpsavtaler til verdier opp mot 5 milliarder per år.

Ansvarsområder:

 • Ansvarlig for innkjøpsprosessen med tilhørende verktøy og systemer, og kontinuerlig utvikling av disse
 • Legge premissene for utvikling og oppfølging av strategiske leverandører, med særlig fokus på etterlevelse av gjeldende regelverk, bærekraftsmål og kommersielle forhold
 • Være pådriver for realisering av mål og gevinster for kontraktsporteføljen, herunder etablere KPI’er for å måle leverandørprestasjoner og avtaleetterlevelse samt tilhørende rapportering
 • Aktivt søke etter stordriftsfordeler som kan realiseres gjennom innkjøpsprosesser eller andre initiativer på tvers av selskapene
 • Heve innkjøpskompetanse hos selskapene gjennom aktiv kontraktsimplementering, kompetansetiltak og deltakelse i tverrfaglige arbeidsgrupper
 • Utarbeide business case og prosjektmandater, etablere prosjektorganisasjoner med interne og eksterne ressurser og kunne ta sentrale roller i prosjektene
 • Bidra inn i arbeidet med strategiske prosjekter, oppfølging av aksjonærer, representasjon og styrearbeid
 • Støtte øvrige deler av administrasjonen i realiseringen av mål innenfor deres respektive fagfelt

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Minimum bachelorgrad innen Supply Chain Management, økonomi, juss eller andre relevante fagområder
 • Erfaring innen havbruk og oppdrettsbransjen vil være en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med anskaffelsesprosesser, kontraktsoppfølging og leverandørstyring
 • Bred forhandlingserfaring innenfor relevante innkjøpskategorier
 • Erfaring med implementering og bærekraftsmål og tilhørende initiativer i leverandørkjeder
 • Erfaring med utvikling og implementering av nye kommersielle modeller vil være en fordel

For å lykkes i stillingen som innkjøpsansvarlig i Salmon Group mener vi det er essensielt at du raskt forstår komplekse spørsmål og problemer og kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger. Du demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt, og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Fokus på bunnlinjen er viktig i rollen. Du identifiserer potensiell risiko og overvåker finansielle konsekvenser av egen aktivitet. Du er forretningsorientert og helhetstenkende, og har høy gjennomføringskraft i ledelse av prosesser med mange ulike interessegrupper.

I stillingen er det viktig at du forstår organisasjonens uformelle regler og strukturer og nyttiggjør deg politiske prosesser effektivt for å få ting gjort. Du er en relasjonsbygger internt i egen organisasjon med aksjonærer og faggrupper, og eksternt med leverandørmarked og samarbeidspartnere. Du gjør inntrykk, overbeviser og overtaler andre og får gjennomslag for ideer og planer. Du holder fokus på læring og erfaringsdeling på tvers av egen organisasjon og eksternt. Du kommuniserer klart og strukturert med autoritet og overbevisning. Du presenterer effektiv på norsk og engelsk. Høy integritet, arbeidskapasitet og gjennomføringsevne er viktig for å lykkes i Salmon Group.

Salmon Group tilbyr den rette kandidat:

 • Gode muligheter til å påvirke og utvikle egen stilling
 • En fleksibel hverdag med en rekke ulike arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av stort engasjement og driv
 • Konkurransedyktige betingelser i et fremoverlent nettverksselskap i en fremtidsrettet og innovativ næring
 • Kontor/maritimt miljø på vakre Marineholmen.
 • Muligheter til å kunne påvirke en viktig fremtidsnæring.

En del reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere! Salmon Group er eid av 39 små og mellomstore produsenter av laks og ørret. Administrasjonen er i Bergen mens oppdretterne strekker seg fra Kragerø til nord for Lofoten. Salmon Groups hovedoppgave er å sikre selskapene i nettverket best mulige drifts- og rammevilkår. I tillegg jobbes det kontinuerlig med aktiviteter som styrker nettverket internt og gir økt slagkraft eksternt. Kvalitet, bærekraft og fiskehelse står øverst på agendaen.

 

Firma

Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere! Salmon Group er eid av 39 små og mellomstore produsenter av laks og ørret. Administrasjonen er i Bergen mens oppdretterne strekker seg fra Kragerø til nord for Lofoten. Salmon Groups hovedoppgave er å sikre selskapene i nettverket best mulige drifts- og rammevilkår. I tillegg jobbes det kontinuerlig med aktiviteter som styrker nettverket internt og gir økt slagkraft eksternt. Kvalitet, bærekraft og fiskehelse står øverst på agendaen.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel