Denne stillingen har utløpt

Divisjonsdirektør Forvaltningsdivisjonen

Arbeidsgiver
Fiskeridirektoratet
Sted
Tromsø
Søknadsfrist
30. nov. 2022

Vis mer

Sektor
Offentlig administrasjon
Rolle
Direktør
Stillingstype
Fast

Stillingsopplysninger

Om stillingen

Fiskeridirektoratet forvalter noen av Norges mest framtidsrettede næringer, fiskeri og havbruk. Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte. Rundt halvparten arbeider langs kysten fra Vadsø til Fredrikstad, den andre halvparten i Bergen

Fiskeridirektoratet har vært gjennom en omorganiseringsprosess og det er opprettet en divisjon for Forvaltning. Divisjonen skal organiseres i to avdelinger; avdeling areal, miljø og statistikk, samt avdeling tildeling og regulering. Divisjonen med dens leder er lokalisert i Tromsø. Direktør for forvaltningsdivisjonen sitter i fiskeridirektørens ledergruppe.

Avdeling areal, miljø og statistikk skal bidra til en bærekraftig utnyttelse av kystsonen og havområdene, med utviklingsmuligheter for marine næringer.

Avdeling tildeling og regulering skal sikre bærekraft og lønnsomhet gjennom regelverk og reguleringsmodeller innen ressursforvaltningen, samt regelverk og tillatelsessystemer innen akvakulturforvaltningen.

Direktør for forvaltningsdivisjonen vil ha det overordnede ansvaret for dette arbeidet. Du skal lede en divisjon som vil ha en svært sentral rolle i Fiskeridirektoratet, hvor blant annet løpende ajourhold og utvikling av kartløsninger, registre, statistikk og analyser vil være en viktig oppgave.

Direktoratet gjennomfører i disse dager flere store digitaliseringsprosjekter, og som divisjonsdirektør vil du også få en sentral rolle i dette arbeidet, noe som vil kreve tett samhandling med både næringen, og med IT-avdelingen. Du vil også bidra til et utstrakt samarbeid med eksterne aktører - både nasjonalt og internasjonalt.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver

 • lede divisjonens strategiske og faglig arbeid
 • bidra til strategisk utvikling av Fiskeridirektoratet, særlig når det gjelder rammebetingelser for fiskeri- og havbruksnæringen
 • sikre god målstyring og kontinuerlige kvalitets- og forbedringsprosesser
 • tydelig kommunisere visjon og mål
 • legge til rette for godt samarbeid internt i divisjonen og med andre fagmiljøer i direktoratet
 • sikre gode samarbeidsrelasjoner med eksterne partnere, samt representere Fiskeridirektoratet i ulike fora - både nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • høyere utdanning. Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for krav om høyere utdanning
 • solid ledererfaring med dokumenterbare, gode resultater
 • kjennskap til en eller flere av divisjonens ansvarsområder
 • god kjennskap til fiskeri- og havbruksnæringen
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel med:

 • erfaring fra eller med offentlig virksomhet
 • erfaring fra digitaliseringsprosjekter
 • internasjonal erfaring

Personlige egenskaper

Du er:

 • strategisk og helhetstenkende
 • en god relasjonsbygger og som er god til å formidle
 • strukturert, har god gjennomføringsevne og er endringsorientert
 • lyttende, involverende

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1062 Direktør, fra kr. 1.047.600 - 1.304.800 lønnstrinn 88-99 etter statens lønnsregulativ og Fiskeridirektoratets lønnspolitikk
 • spennende og utfordrende oppgaver innen et fagfelt i rask forandring
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Spørsmål om stillingen

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, telefon 419 31 236 eller med stedfortredende fiskeridirektør Øyvind Lie, telefon 900 93 788.
Interesserte kan uforpliktende også ta kontakt med våre rådgivere Beate Eikesæth/Anne Lene Saksum Haagestad i rekrutteringsselskapet Cruit på telefon 913 95 985/901 11 285.

Firma

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel