Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Teknisk leder

Arbeidsgiver
Hima Seafood
Sted
Rjukan
Søknadsfrist
20. apr. 2023

Vis mer

Sektor
Havbruk og oppdrett
Rolle
Produksjon, Teknisk service
Stillingstype
Fast

Stillingsopplysninger

Teknisk leder er ansvarlig for daglig drift av teknisk avdeling. Dette omfatter ansvar for å organisere, planlegge og lede forvaltningen av prosessanleggets tekniske og maskinelle utstyr (elektronisk og maksinelt), infrastruktur og bygningsmasse.

Dette inkluderer planlegging og gjennomføring av de tiltak som anses nødvendige for å utbedre, modernisere, tilpasse, dokumentere og vedlikeholde tekniske systemer og løsninger i anlegget, m.a. iht. NS9416.

Teknisk leder vil lede og delta i tekniske prosjekter i nært samarbeid med øvrig ledelse. Rollen vil også ha personalansvaret for ansatte i teknisk avdeling inkludert relevant opplæring.

Hovedansvarsområder:

 • Ledelse, utvikling og drift av teknisk avdeling i tråd med eksterne og interne krav, Himas verdier, og prinsipper for beste praksis.
 • Etablering og oppfølging av målstyring iht. kostnadsbudsjett og tekniske KPIer, samt kvalitet, bærekraft og HMS innen ansvarsområdet
 • Etablering og videreutvikling av årshjul, vedlikeholdsplaner, -rutiner -og systemer iht. krav i NS9416
 • Utvikling av prosessmaskineri og annet utstyr, med fokus på kontinuerlig forbedring, samt prosjektledelse og –deltagelse
 • Ansvar for teknisk dokumentasjon, standarder og prosedyrer i henhold til bl.a. NS9416
 • Tekniske innkjøp og oppfølging av serviceleverandører og andre leverandører (m.a. av teknisk og maskinelt utstyr)
 • Delelagerstyring

Erfaring og relevant kompetanse:

 • Høyere relevant teknisk utdannelse, f.eks. ing./siv.ing. innen prosess, elektro eller automasjon. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Erfaring med ledelse og personalansvar
 • Erfaring fra tilsvarende rolle med ansvar for utvikling, forvaltning og vedlikehold av prosessanlegg og/eller teknisk utstyr
 • Erfaring fra offshore olje- og gassindustri, produksjon eller boreteknisk
 • Erfaring fra RAS eller lignende type operasjoner (f.eks. renseanlegg), inkl. arbeidspraksis med pumper, kjølere, oksygeneringssystemer, biofiltre, ozon og tilhørende overvåkingsutstyr, er en fordel
 • Erfaring fra og kjennskap til arbeid iht. ISO 9001:2000 og internkontroll
 • Kunnskap om oppbevaring av kjemikalier
 • God kjennskap til norske lover, offentlige direktiver, reguleringer og tillatelser innenfor ansvarsområdet

Personlige egenskaper:

 • Gjennomføring. Må evne å drive en utvikling, gjennomføre og realisere større oppgaver, prosjekter og mandater
 • Analytisk. Må fremstå analytisk med evne til problemløsning, samt kunne arbeide faktabasert med god prosessforståelse.
 • Struktur. Må være strukturert og målrettet med evne til å arbeide fokusert og systematisk med tidsfrister
 • Initiativ. Må være initiativrik og proaktiv, se muligheter, ta initiativ og igangsette målrettede aktiviteter og tiltak
 • Ledelse, samarbeid og kommunikasjon. Må evne å utvise lederskap, ha gode kommunikasjonsevner og samarbeide godt med andre ledere og avdelinger i virksomheten, for å sikre at tekniske løsninger støtter opp under virksomhetens generelle mål og strategier. Dette kan også inkludere å samarbeide med eksterne leverandører og partnere.
 • Språk. Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • IT Gode datakunnskaper er nødvendig

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglige og sosiale arrangementer

 

Hima Seafood

Firma

Etterspørselen etter mat vil øke betydelig i løpet av de kommende tiårene. Verdens befolkning vokser, og millioner av mennesker beveger seg fra fattigdom til middelklasse. Samtidig ødelegger klimaendringene avlinger, kunstgjødsel og sprøytemidler utarmer matjorda og forurenser vannkilder, og overfiske truer havets økosystemer.

Fremtidens matproduksjon må derfor finne bærekraftige løsninger som ikke misbruker ressurser som allerede er under press.

Med Hima Seafoods Rjukans unike beliggenhet og bruk av moderne RAS-teknologi (Recycling Aquaculture System), er vi en del av den løsningen. Hima Seafood Rjukan vil produsere næringsrik og bærekraftig mat av høy kvalitet samtidig som vi bidrar til lavere utslipp og mindre forbruk av naturressurser. Ikke bare lokalt, men også globalt.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel