Denne stillingen har utløpt

Forretningsutvikler/ daglig leder

Arbeidsgiver
AquaGen AS
Sted
Etter avtale / Trondheim
Søknadsfrist
28. apr. 2023

Vis mer

Sektor
Havbruk og oppdrett
Rolle
Daglig leder
Stillingstype
Fast

Stillingsopplysninger

AquaGen eier sammen med Cermaq, Nordlaks og NovaSea, Nordnorsk Stamfisk AS. Det er produksjonsavdelingen i AquaGen som står for daglig drift.

Vi tilbyr nå en spennende, viktig og to-delt rolle hvor du vil være forretningsutvikler i AquaGen og inneha rollen som daglig leder for selskapet Nordnorsk Stamfisk AS (NST). Rollen kombinerer drift og forretningsutvikling.

Stillingen rapporterer i det daglige til CFO i AquaGen.

Dine viktigste oppgaver som forretningsutvikler i AquaGen er å:

 • bistå CFO i oppfølging av datterselskapene våre
 • følge opp strategiske prosjekter
 • utarbeide forretningsplaner og modeller for vekst og lønnsomhet
 • følge med på markedsbevegelser, markedstrender og rammebetingelser

Dine viktigste oppgaver som daglig leder i Nordnorsk Stamfisk (NST) er å:

 • ivareta myndighetskontakt (etterlevelse av offentlige retningslinjer, konsesjoner o.l.)
 • følge opp produksjonsplaner
 • inngå og ivareta avtaler
 • rapportere til styret
 • bidra til et godt og produktivt samarbeid i NST-samarbeidet

Vi ser spesielt etter deg som har:

 • kommersiell teft og analytisk tilnærming i ditt virke
 • god kunnskap og fartstid fra akvakultur og havbruk
 • innsikt i produksjonsplanlegging og lønnsom drift
 • sterke relasjonelle egenskaper
 • solid utdanning f.eks. økonom, biolog, ingeniør

Stillingen som forretningsutvikler er nyopprettet. Du vil samarbeide tett med ledelsen og andre avdelinger for å sikre at virksomheten opprettholder sin konkurranseevne og vokser på en bærekraftig måte. Rollen krever noe reisevirksomhet på tvers av lokasjonene våre, særlig mellom hovedkontoret i Trondheim og lokasjonen i Steigen. Kontorsted for stillingen er i utgangspunktet hovedkontoret i Trondheim, men AquaGen kan være åpen på kontorsted dersom dette er avgjørende.

AquaGen kan tilby gode utviklingsmuligheter og mulighet for å bygge nettverk i Norges mest spennende næring.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen / mottakelse av prospekt, kan du kontakte Visindi ved Jo Skjelstad tlf. 414 31 954 eller Renee Davadi tlf. 988 94 662, eventuelt AquaGen ved CFO Øyvind Lauvbakk på tlf. 905 67 285.
Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor AquaGen AS i prosessens innledende fase.

Søknadsfrist: Snarest

Firma

AquaGen er et avls- og produksjonsselskap som utvikler, produserer og distribuere genetisk materiale i form av befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen. Gjennom en markedsorientert innovasjonskultur har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av biologisk startmateriale til produksjon av atlantisk laks, stillehavslaks og regnbueørret.

AquaGen eier og forvalter verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, og regnbueørret. Helt siden 1970-tallet da innsamling av disse fiskeartene begynte, har det foregått en kontinuerlig forskning og utvikling i samarbeid med næringsutøvere og forskningsinstitusjoner. Basert på et langsiktig systematisk avlsarbeid, kombinert med en moderne infrastruktur for biosikker produksjon og distribusjon av rogn, er AquaGen en viktig innsatsfaktor og bidragsyter i den globale akvakulturindustrien.

AquaGen har i dag 150 ansatte i Norge og over 300 globalt. På gruppenivå er samlet omsetning over NOK 900 mill. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og produksjons- og FoU-virksomhet i Steigen, Heim, Tingvoll, Ørsta og Ås. I tillegg kommer heleide datterselskaper i Chile og Skottland samt  deleierskap i flere selskaper.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel