Sjømatutsendinger til Storbritannia/Portugal

Sted
Storbritannia eller Portugal
Publisert
14. oktober 2021
Frist
3. november 2021
Stillingstype
Fast

Vi skal ansette nye sjømatutsendinger til Storbritannia og Portugal.

Dette er en unik jobb i norsk målestokk. Du vil representere en av Norges viktigste framtidsnæringer og fremme en av våre fremste eksportartikler og merkevarer; – norsk sjømat,

Storbritannia: Vi søker deg som motiveres av utfordringene som ligger i å markedsføre norsk sjømat, spesielt hvitfisk, i et marked hvor konkurransen med lokale produkter er stor og hvor det ennå er betydelig usikkerhet om hva slags praktiske konsekvenser Brexit får for handel med sjømat. 

Portugal: Vi søker deg som motiveres av utfordringene som ligger i å videreføre arbeidet med å sikre at den tradisjonsrike klippfisken fortsatt  får en selvsagt plass på portugisernes matfat. 

Oppdraget krever en resultatorientert person som trives med et bredt spenn i arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, som klarer å utvikle en inngående forståelse for markedet og som evner å trekke på hovedkontorets spisskompetanse. For å oppnå suksess kreves et godt samarbeid medsjømatbransjen i Norge, aktørene i markedet og virkemiddelapparatet i Team Norway. Arbeidet krever at du jobber godt både på et strategisk og et operativt nivå.

Vi kan friste med kunnskapsrike og dyktige kollegaer, og konkurransedyktige betingelser. Det tilrettelegges for at familien kan bli med på flyttelasset til London.

Det vil bli lagt opp til en kort arbeidsperiode ved hovedkontoret i Tromsø for å bli godt kjent med dine nye kolleger før tiltredelse i Storbritannia.

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:
◾ høyere utdanning
◾ relevant erfaring
◾ gode norsk- og engelskkunnskaper
◾ gode evner til relasjonsbygging
◾ kunnskap om sjømatbransjen

Det er en forutsetning for utestasjonering at den som ansettes er norsk statsborger og er skattepliktig til Norge. Den som ansettes tilmeldes den norske utenrikstjenesten.
Kontrakten er 3-årig, med mulighet for inntil to års forlengelse. Tiltredelse i løpet av andre kvartal 2022. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til
◾ Direktør for globale operasjoner, Børge Grønbech, +47 909 11 172
◾ HR-direktør Rigmor Abel, mobil +47 913 35 247