Ansvarlig for operasjonell teknologi innen havbruksnæringen

Trondheim

 

Om AquaGen 

AquaGen AS er et forskningsorientert avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale og befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen. Med vitenskap, helse, bærekraft og fremtid som drivkraft forvalter vi verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, regnbueørret, stillehavslaks og rognkjeks. AquaGen-konsernet har over 300 ansatte fordelt på lokasjonene Trondheim, Heim, Tingvoll, Ørsta, Steigen, Ås, Danmark, Skottland og Chile.  

Les mer om lokasjonene

I AquaGen er vi forretningsorientert, sammen om oppgaven, ærlig og ansvarlig, kompetente og nytenkende og forpliktet til kvalitet. Hos oss samarbeider vi tett både med hverandre og med alle enhetene som utgjør verdikjeden vår.  Det er viktig for oss at oppdraget og verdiene våre gir deg energi, mening og motivasjon i arbeidshverdagen. I fellesskap løser vi det store samfunnsoppdraget vårt; å levere friske og sterke fiskeegg til oppdrettsnæringen – slik at de kan produsere nok mat fra havet for en stadig voksende befolkning.  

Hvem er du og hvorfor er din rolle viktig for oss? 

Vår produksjon benytter teknisk utstyr som blir utviklet for oss eller tilpasset vår drift. Dette krever en engasjert og strukturert OT–ansvarlig som vil være med å utvikle og forvalte OT-systemene i produksjonen vår. Du er systematisk og har god oversikt over automasjonsfaget. Du vil få sentralt fagansvar for dette området, men daglig drift følges opp av lokale ressurser på hvert produksjonsanlegg. 

Du er praktisk anlagt, og kan reise rundt til produksjonsanleggene og bistå i forbindelse med avlsoperasjoner og forvaltning av styringssystemer. Du kan arbeide selvstendig, men også tett sammen med personell i produksjon. Du kan følge opp leverandører i utviklingsprosjekter og leveranser, og bidra til industrialisering av FoU-prosjekter. Stillingen er plassert i produksjonsledelsen og du vil være et faglig bindeledd mellom produksjon, IT, FoU og leverandører. 

Vi ser spesielt etter deg som 

 • har Bachelor innen automasjon, OT/IT, kybernetikk, elektronikk eller liknende. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse 
 • har minimum 3 års erfaring fra relevante fagfelt  
 • har inngående kjennskap til og stor interesse for styringssystemer og prosessanlegg, industrinettverk og PLS-teknologi, og har praktisk erfaring fra produksjonsmiljø 
 • er løsningsorientert og praktisk anlagt og kan løse utfordringer i produksjon og avlsoperasjoner, både på sjø og land 
 • har stor oversikt og jobber systematisk med sammensatte problemstillinger 

Det er også fint om du 

 • god forståelse for IT-sikkerhet og nettverksteknologi  
 • har kjennskap til utstyr og leverandører tilknyttet havbruksnæringen  
 • engasjeres av selskapets fagområde

Vi setter pris på  

At du er en pådriver, engasjert, fleksibel og løsningsorientert. Du liker å jobbe systematisk og har en sterk gjennomføringskraft. Er du vant til å jobbe selvstendig, samarbeider godt med andre og har god struktur på din egen arbeidshverdag? Da ønsker vi gjerne å bli bedre kjent med din kompetanse. 

Vi tilbyr deg 

 • en viktig stilling i et verdidrevet, positivt og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse 
 • et uformelt og godt arbeidsmiljø 
 • en solid jobb i en fremtidsrettet næring i sterk vekst 
 • gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger  

Vi har hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Trondheim, Heim, Tingvoll, Ørsta, Steigen, Ås, Danmark, Skottland og Chile. Som OT-ansvarlig hos oss får du jobbe på tvers av våre lokasjoner nasjonalt, så en del reiseaktivitet kan det bli. Stillingen er organisert i Produksjondirektørens stab. 

Les mer om oss på www.aquagen.no  

Arbeidssted: Ved hovedkontoret i Trondheim eller ved ett av våre produksjonsanlegg.  

Kontaktperson: For mer informasjon om stillingen oppfordrer vi deg til å kontakte produksjonsdirektør Truls Theting på 995 16 543 / truls.theting@aquagen.no eller teknisk leder produksjon Håvard Ramsfjell på 997 24 301 / havard.ramsfjell@aquagen.no  

Søknadsfrist: 01.01.24. 

 

Kontaktpersoner:

Truls Theting

 

+47 995 16 543

truls.theting@aquagen.no

Håvard Ramsfjell

 

997 24 301

havard.ramsfjell@aquagen.no