Denne stillingen har utløpt

Rådgiver/Seniorrådgiver

Arbeidsgiver
Mattilsynet
Sted
Bergen
Søknadsfrist
12. des. 2023

Stillingsopplysninger

Vil du bidra til god ressursutnyttelse og bærekraftig fôrproduksjon?

 

Vil du bidra til bærekraftig fôrproduksjon? Har du lyst til å være med på å legge til rette for at animalske ressurser fra land oghav kan brukes om igjen på en trygg måte? Vil du være med på Mattilsynetsarbeid med videreutvikling av den sirkulære bioøkonomien, bidra til tryggegjødselvarer og god ressursutnyttelse? Da vil vi ha deg med på laget!

Vi har ledig 2 faste stillinger og en 2-årig prosjektstilling innen sirkulær bioøkonomi og bærekraft i seksjon planter og innsatsvarer. Den ene faste stillingen vil hovedsakelig jobbe med animalske biprodukter. Den andre faste stillingen vil jobbe i krysningspunktet mellom animalske biprodukter, fôr og gjødselvarer, med hovedvekt på gjenbruk av ressurser. Den 2-årige prosjektstillingen vil hovedsakelig jobbe med Mattilsynets leveranser under samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr, i tett dialog med både de øvrige nyansatte og resten av seksjonen.

Vi i Mattilsynet erstolte av vårt samfunnsoppdrag og vår visjon – sammen trygger vi framtiden formennesker, dyr og natur. Vi jobber blant annet for at biologiske ressurser skalbli brukt om igjen i giftfrie kretsløp, så høyt som mulig i verdihierarkiet, ogsamtidig bidra til verdiskapning. Det at ressurser blir brukt til mat, fôr,gjødselvarer eller bioenergi, er langt å foretrekke fremfor forbrenning, deponeringog forurensning. Vi har et mål om å bidra til bærekraftig produksjon av norskefôrråvarer, for å øke graden av selvforsyning. Og på sikt skal alt fôr tiloppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder.

For å få til dette måvi sørge for at regelverket ikke skaper unødvendige hindringer og at dekravene som gjelder er enkle å forstå, med god veiledning. Dette krever igjen goddialog med næringen og forskningsmiljøer, samt at vi aktivt påvirkerregelverksprosesser i EU og samtidig gjør det vi kan nasjonalt.

Du vil bli en del avseksjon planter og innsatsvarer, i avdeling regelverk og kontroll vedMattilsynets hovedkontor. Seksjonen består av litt over 20 engasjerte medarbeiderespredt på flere kontorsteder. Vi har ansvar for fôr til landdyr og akvakultur,gjødselvarer, animalske biprodukter, plantevernmidler, genmodifiserteorganismer, økologisk produksjon, plantehelse og såvarer. Bærekraft er en rødtråd gjennom arbeidet vårt og det vi ønsker å oppnå. Din innsats kan væreavgjørende, og vi gleder oss til å treffe deg!

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver knyttet til samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr
 • Regelverksutvikling, regelverksfortolkning og veiledning, særlig innenfor temaene fôr, animalske biprodukter og gjødselvarer
 • Bidra til strategisk og faglig kompetent utvikling av seksjonens fagområder
 • Samarbeide med næring, kunnskapsinstitusjoner, direktorater og andre relevante aktører
 • Bidra til enhetlig oppgaveløsning, og til at avdelingen og Mattilsynet leverer på det som har høyest prioritet. Her vil du ha mulighet til å bidra også utenfor seksjonens områder.
   

Kvalifikasjoner

Du må:

 • Ha relevant høyere utdanning innen naturvitenskapelige fag på masternivå, for eksempel innenfor veterinærmedisin, fiskehelsefag, mikrobiologi, eller annet innenfor et naturvitenskaplig fagområde
 • Ha sansen for klart språk, og kunne skrive meget godt på norsk og godt på engelsk
 • Være komfortabel med å snakke norsk og engelsk, og kunne gjøre deg godt forstått på begge språk

Vi ønsker også at du:

 • Har erfaring fra arbeid med animalske biprodukter
 • Har erfaring fra arbeid med fôr
 • Har erfaring fra arbeid med gjødselvarer
 • Har erfaring fra arbeid med regelverksforståelse

Vi kommer til å vurdere hvordan kandidatenes utdanningsbakgrunn og erfaring utfyller hverandres og seksjonens kompetanse for øvrig.
 

Personlige egenskaper

 • Du jobber strukturert, og bidrar til fremdrift og sluttføring
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt med andre
 • Du er lojal til prioriteringer, og bidrar gjerne på andre områder i Mattilsynet når det trengs
 • Du har interesse for digitalisering og forbedringsarbeid, og motiveres av å utnytte teknologi til å skape effektive arbeidsprosesser
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • 2 faste stillinger og 1 midlertidig stilling som rådgiver(1434) eller seniorrådgiver(1364) med lønn etter avtale, avhengig av utdanning, erfaring og kompetanse. For tiden fra kr. 600 000,- til kroner 800 000,- (ca. ltr. 61 – 77) for tilsvarende stillinger i Mattilsynet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • En spennende, faglig rolle hvor du kan påvirke hvordan vi løser et viktig samfunnsoppdrag
 • Hektisk og krevende arbeid, som også er lærerikt og meningsfylt
 • Et glødende engasjert arbeidsmiljø
 • Fine og moderne kontorlokaler, fortrinnsvis i Bergen, Ski eller Oslo.Arbeidssted ved andre av Mattilsynets lokasjoner kan vurderes.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger.
   

Slik søker du

Når du sender inn søknaden din laster du opp vitnemål og attester som vedlegg.
 

Om arbeidsgiveren

I Mattilsynet er målet at vi sammen skal trygge framtiden for mennesker, dyr og natur. Vi er 1.250 fagfolk med tverrfaglig kompetanse på tvers av mange fag, som for eksempel veterinærfaget, fiskehelse, næringsmiddel, plantehelse, jus og forvaltning. Foruten hovedkontoret har vi fem regioner, og en tilstedeværelse i hele landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer på mattilsynet.no 

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk

 

 

Firma

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet.  Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelde

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel