Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Direktør tilsynsdivisjon akvakultur

Arbeidsgiver
Mattilsynet
Sted
Thormøhlens gate 49, Bergen
Søknadsfrist
15. juni 2024

Vis mer

Stillingsopplysninger

Sammen for en bærekraftig akvakulturnæring

Mattilsynet spiller en nøkkelrolle i å sikre helse og velferd som grunnlag for bærekraftig vekst innen norsk akvakulturnæring. Akvanæringen er i kontinuerlig endring og dette setter krav til oss i Mattilsynet, blant annet gjennom hvordan næringen reguleres og kontrolleres. Med mål om å styrke vår innsats for å bidra til bedre fiskehelse og velferd, vår evne til å følge med på innovasjon og utvikling, sikre et relevant regelverk og en effektiv risikobasert kontroll, reorganiserer vi akvakulturtilsynet til en nasjonal tilsynsdivisjon. Denne divisjonen vil omfatte hele kystlinjen fra Finnmark til Agder og vil være organisert i fire avdelinger: avdeling nord, avdeling sør, avdeling for revisjon metode og analyse og avdeling for fagstøtte.

Direktør for tilsynsdivisjon akvakultur vil være overordnet ansvarlig for alle aktiviteter innen divisjonen. Tilsynsdivisjon akvakultur vil ha omtrent 75-85 ansatte. Direktøren inngår i Mattilsynets direktørgruppe og rapporterer til administrerende direktør. Akvakultur er først ut, men vi vil i løpet av 2025 også ha omorganisert til tilsynsdivisjoner for de andre tilsynsområdene i Mattilsynet.

Ny direktør vil være avgjørende i å forme en effektiv organisering, sikre at vi blir en mer effektiv myndighetsutøver gjennom å håndheve regelverk og gjennomføre tilsyn basert på dialog med næringen, bedre risikoforståelse og økt bruk av teknologi. Det blir ut fra utfordringsbildet og viktigheten av denne næringen for Norge viktig å evne å raskt skape synlige resultater. Som del av Mattilsynets direktørgruppe bidrar du aktivt i strategiske beslutninger og støtter opp om langsiktige mål for hele Mattilsynet. Direktøren skal navigere mellom resultatansvar, god dialog med næringen og forståelse for prinsippene som ligger til grunn for offentlig forvaltning og politiske rammevilkår.

Vi ser etter deg med solid ledererfaring og en lederstil som bidrar til å forene ulike deler av organisasjonen mot felles mål. Du har genuin interesse og forståelse for vårt samfunnsoppdrag. Vår nye direktør kjenner næringen, tenker strategisk, forstår våre rammebetingelser og evner å inspirere og samordne en særdeles kompetent organisasjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Rollen krever stor grad av mobilitet og mest sannsynlig vil du ha din daglige base ved et av de større kystkontorene i Mattilsynet.

Stillingen forutsetter at man kan sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG/NATO SECRET. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/.

Har du spørsmål? Kontakt Visindi ved Jo Skjelstad, tlf. 414 31 954, Jenny Homme, tlf. 916 56 102, Emma-Pauline Fleischer, tlf. 468 08 401 eller Tonje Støver Knutsen, tlf. 477 10 611. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 15. juni 2024.

Mattilsynet er omfattet at offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Om virksomheten

Med over 1250 fagfolk fordelt på fem regioner og et hovedkontor, er Mattilsynet dedikert til å trygge framtiden for mennesker, dyr og natur. Mattilsynet består av tverrfaglig kompetanse på tvers av mange fag, som for eksempel veterinærfaget, fiskehelse, næringsmiddel, plantehelse, jus og forvaltning. Vi rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer på mattilsynet.no og legg særlig merke til vårt strategiske kompass.

Firma

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet.  Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelde

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel