Gå til hovedinnhold

Veterinærinstituttet - Administrerende direktør

Arbeidsgiver
Veterinærinstituttet
Sted
Ås
Søknadsfrist
17. aug. 2024

Vis mer

Sektor
Forskning og utdanning, Annet
Rolle
Annet, Ledelse
Stillingstype
Fast
vet-rgb-2.svg

 

Veterinærinstituttet er et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag er å drive forskning, diagnostikk, overvåkning, risikovurdering, rådgivning, innovasjon og formidling for å utvikle beredskap og kompetanse for å avverge og bekjempe helsetrusler hos dyr og mennesker. Veterinærinstituttet skal være Norges ledende kunnskapsleverandør for nasjonal beredskap innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet.

Instituttets visjon «God helse hos dyr, fisk og mennesker» skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeid med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.

Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referansesenter for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.

Instituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag, fordelt på lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Akershus.

For ytterligere informasjon, se www.vetinst.no.


Til å lede instituttets videre utvikling søker vi nå

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Veterinærinstituttet er i en fase der den nye lederen vil få en sentral rolle i å videreutvikle organisasjonen overensstemmende med et påbegynt strategiarbeid. Dette arbeidet tar sikte på å styrke instituttet inn mot en fremtid der dyrevelferd, dyrehelse, matsikkerhet og bærekraftige matsystemer får en stadig større og viktigere plass.


Av sentrale ansvarsområder nevner vi:

 • Daglig ledelse, organisering og drift av instituttet med rapportering til styret
 • Styrke Veterinærinstituttets posisjon som ledende forskningsinstitutt innen sine fagområder
 • Fullføre påbegynt strategiprosess og videreutvikle og gjennomføre planer i henhold til denne, sikre implementering på oppdrag fra styret
 • Jobbe for instituttets samfunnsoppdrag, internt og eksternt
 • Videreutvikle instituttet og sikre at de faglige områdene utvikles og fornyes
 • Fokusere på instituttets nåværende og fremtidige inntekter, opprettholde generelt god økonomisk styring og kontroll
 • Ha utstrakt og god kontakt med politiske myndigheter, eierdepartementer, andre relevante forvaltningsorganer (bl.a. Mattilsynet, Miljødirektoratet), Forskningsrådet, internasjonale organisasjoner, instituttsektoren for øvrig, næringsliv, mv.
 • Opprettholde og videreutvikle en kultur der samarbeid, gjensidig tillit, integritet, faglig dyktighet, etikk og stolthet er bærende elementer


KANDIDATPROFIL

Ønsket erfaringsbakgrunn:

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis med doktorgrad. Relevant erfaringsbakgrunn kan kompensere for manglende relevant utdanning eller doktorgrad
 • Erfaring fra ledelse av kompetansemiljøer og forståelse for instituttsektorens natur og særpreg
 • Erfaring med forskning, beredskap og diagnostikk innen instituttets fagområder
 • Forståelse for og kjennskap til forskningssystemene og de politiske- og finansielle rammebetingelsene relatert til bionæringene i landbruks- og havbrukssektoren
 • Ha god innsikt i digitaliseringsarbeid og relevant teknologiutvikling
 • Erfaring med å jobbe med inntjeningsmodeller og finansieringsmuligheter i av prosjektorganisert arbeid for forvaltning og næringsliv
 • Bred ledererfaring er viktig, bør ha ledet ledere og ha erfaring med endringsledelse og teknologisk relatert ledelse
 • Erfaring fra å jobbe med politiske miljøer
 • Erfaring fra arbeid i og med relevante næringer


Ønskede personlige egenskaper:

 • Tydelig og trygg i ledelse og kommunikasjon
 • Naturlig tillitsskapende autoritet basert bl.a. på evnen til å lytte
 • Besluttsom med god vurderingsevne og evne til å prioritere
 • Endringsvillig og innovativ, men tro mot oppsatte mål
 • God gjennomføringskraft og evne til å iverksette planer og prosjekter
 • Mulighetsorientert og med evne til å håndtere endringer på en smart og inkluderende måte
 • Helhetstenkende og strategisk, evner å se instituttet i et større perspektiv
 • Nettverks- og brobyggende med en pragmatisk grunnholdning, flink til å skape gode relasjoner internt og eksternt


Hvorfor velge Veterinærinstituttet?

Dette er en stilling der du først og fremst lar deg motivere av samfunnsoppdraget og de verdiene Veterinærinstituttet skaper gjennom sin forskning, diagnostikk- og beredskapsoppgaver. Instituttet har opparbeidet en solid posisjon og bidrar innenfor sine fagområder til å ivareta, viktige samfunnsmessige oppgaver. Med sine svært dyktige medarbeidere er Veterinærinstituttet et institutt du kan representere med stolthet!

Instituttet har vært gjennom en krevende periode, med fysisk flytting av store deler av virksomheten og lederskifter. Det er gjennom målrettet leder- og organisasjonsutvikling bygget et godt og solid fundament for instituttets videre utvikling.

Du komme til et institutt der det er gjort et solid stykke arbeid med å utarbeide en overordet strategi som er godt forankret i organisasjonen. Den nye direktøren vil få ansvar for å videreføre disse prosessene


Følgende kan spesielt fremheves:

 • Dette er en utfordrende lederjobb i en velfungerende organisasjon med solid økonomi og høy trivsel, og med et godt strategisk fundament
 • Du vil ha gode muligheter for å påvirke den videre utviklingen av instituttet
 • Moderne lokaliteter ved hovedkontoret på Ås
 • Direktøren har ansvar for å sikre et godt samspill mellom hovedkontoret og avdelingene i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø
 • Et godt og trygt fellesskap som preges av stolthet over den forskningsbaserte kunnskapen som leveres, og de faglige standarder instituttet drives etter
 • Et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø

Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse ytterligere én periode.

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Strengt hemmelig.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet for stillingen, jfr lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova §25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig i søknaden.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Stein Holmsen i Hartmark Executive Search,

 

TLF 90757567, eller til stein@hartmarkexecutive.no.

Søknadsfrist 17. august 2024. Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel

Lignende stillinger