Vikar som felttekniker

Sted
Bergen
Publisert
18. november 2021
Frist
25. november 2021
Stillingstype
Vikariat

Havfrosknings2

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en vikar (avdelingsingeniør) som skal delta på tokt på våre fartøyer og eventuelle leiefartøy, samt jobbe på laboratoriet og med data på land. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann. Stillingen har oppstart i begynnelsen av 2022 og er begrenset til 1 år. Den er plassert i forskningsgruppen Bunnfisk, med arbeidssted Bergen.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Tokt/felt-arbeid og annen reisevirksomhet.
 • Tilretteleggelse og prøvetaking av innsamlet materiale.
 • Datahåndtering.

Kvalifikasjoner:

 • Fagrelevant utdanning innenfor biologiske eller tekniske fag på høyskolenivå eller arbeidserfaring innenfor det aktuelle fagområdet.
 • Interesse for feltarbeid under ulike forhold kreves.
 • Erfaring fra arbeid til sjøs under ulike forhold og ulike former for eksperimentelt arbeid er en fordel.
 • Søker må være fortrolig med Office-pakken og jobbing med data.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet er viktig. Arbeidsspråket er norsk.
 • I forbindelse med tokt må den som tilsettes tilfredsstille de helsemessige kravene fra sjømannslege.

Vi tilbyr:

 • Arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.
 • Et spennende og solid fagmiljø.
 • Fleksitidsordning, med sommer- og vintertid.
 • Offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Bedriftshytter og andre velferdstilbud.
 • Stilling som 1085 avdelingsingeniør, som lønnes i samsvar med hovedtariffavtalene i staten.

Ytterligere informasjon

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med forskningsgruppeleder Jane Aanestad Godiksen, e-post: janeg@hi.no, tlf.: 466 73 311 eller senioringeniør Thomas de Lange Wenneck, e-post: thomas.de.lange.wenneck@hi.no, tlf.: 488 87 678 eller se vår web-side: www.hi.no.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, vitnemål og relevante attester.

Søknadsfrist: 25. november 2021

Inkludering og mangfold, og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene her.

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.