Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Arbeidsgiver
Sjømat Norge
Sted
Tromsø og Bergen
Publisert
20. desember 2021
Frist
15. januar 2022
Rolle
Ledelse
Stillingstype
Fast

Sjømat Norge representerer verdensledende produsenter av sjømat. Vi har to ledige stillinger som regionsjef i avdeling havbruk.  

Det regionale arbeidet i Sjømat Norge er organisert med tre regionlag med hvert sitt arbeidsutvalg, som består av representanter fra næringen. Regionlagenes primære rolle er å legge til rette for lokal næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. Dette krever god oppfølging av lokal og regional forvaltning, og samarbeid med lokale politikere på alle nivå.

Som regionsjef vil du ha hovedansvaret for oppfølging av våre havbruksmedlemmer i henholdsvis Troms og Finnmark og Nordland, og Agder, Rogaland og Vestland. Stillingene tillegges også utvalgte nasjonale oppgaver. Som regionsjef vil du være sekretariat for våre tillitsvalgte på havbruksområdet i regionene. Dette innebærer å forberede møter, utarbeide saksfremlegg og følge opp vedtak. Som regionsjef vil du også ha ansvaret for å tilby våre medlemmer regionale møteplasser.  Arbeidet vil kreve både evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ, og til å arbeide sammen med folk og være en brobygger mellom ulike interessenter. Du vil representere havbruksnæringen i flere fora og i media, og vil ha tett kontakt med våre medlemsbedrifter.

Av utdanning er du høyskole- eller universitetsutdannet innenfor biologi, teknologi, havbruk, juss eller forvaltning. Den rette kandidaten har god forståelse for hvordan norske fagmyndigheter arbeider. Det er en fordel om du har et godt nettverk opp mot kommuner, fylker, og fagmyndigheter som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, men også vitenskapelige organisasjoner. Vi forutsetter at du har god kjennskap til sjømatnæringen. I valg av aktuelle kandidater vil vi se kandidatenes kompetanse i sammenheng med den kompetansen som allerede finnes i Sjømat Norge.

Stillingene er fast og har kontorsted i henholdsvis Tromsø og Bergen. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og et godt arbeidsmiljø. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Søknad sendes elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no og merkes hhv. regionsjef nord/regionsjef vest.

Søknadsfrist er 15. januar 2022

For ytterligere informasjon kontakt direktør havbruk Jon Arne Grøttum (tlf. 920 41 804) eller adm. dir. Geir Ove Ystmark (tlf. 481 27 155).

Lignende jobber

Lignende jobber