Fiskehelsesjef Lerøy Sjøtroll

Arbeidsgiver
Lerøy Sjøtroll
Sted
Vestland
Publisert
13. januar 2022
Frist
30. januar 2022
Stillingstype
Fast

lerøy sjøtrollVil du jobbe i fremtidens næring? Kjenner du deg igjen i verdiene Åpen, ærlig, ansvarlig og skapende? Vi søker deg som ønsker å være en del av et ledende fagmiljø, til spennende stilling som Fiskehelsesjef i Lerøy Sjøtroll. Stillingen vil gis det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak knyttet til selskapets fiskehelsearbeid. Stillingen vil ha personalansvar for selskapets fiskehelseavdeling, som i dag teller 7 ansatte veterinærer og fiskehelsebiologer, og rapportere til daglig leder.

Ansvarsområdet vil innebære:

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av selskapets arbeid med fiskehelse og velferd
 • Bidra til å sikre og videreutvikle selskapets fremtidige produksjon og måloppnåelse, herunder være pådriver til utvikling og gjennomføring av relevant forbedringsarbeid, beste praksis og utvikling av prosedyrer
 • Faglig- og operativ ledelse av internt fiskehelsepersonell samt oppfølging av ekstern fiskehelsetjeneste
 • Kontakt med myndigheter, naboaktører samt fag- og forskningsmiljø
 • Medvirke til samarbeid med andre aktører i regionen
 • Sikre at selskapet drar nytte av forskning og utvikling innen fagområdet
 • Bidra til å videreutvikle et sterkt internt fagmiljø innen fiskehelse for selskapet og konsernet som helhet
 • Inngå i Fiskehelseteamet i Lerøy Seafood Group ASA

 Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

 • En trygg, tilstedeværende og inkluderende leder som evner å skape resultater i samarbeid med sine ansatte og organisasjonen ellers
 • Evne til å bygge et sterkt og velfungerende team gjennom tydelighet i kommunikasjon, aktiv involvering og evne til å skape trygghet hos den enkelte
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, og å balansere fagkunnskap med organisasjons- og produksjonsforståelse
 • Ha en målorientert- og strukturert tilnærming
 • Være endringsvillig og lete etter nye løsninger
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig 
 • Vi stiller krav til norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog. Det er ønskelig med relevant ledererfaring.

Vi tilbyr:

 • Et kompetent og engasjert fagmiljø
 • En sikker arbeidsplass i et ledende sjømatkonsern
 • Dyktige medarbeidere
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et ledende havbruksselskap
 • Konkurransedyktige betingelser

 Arbeidssted er hele regionen med kontorsted Austevoll/Bergen. En del reiseaktivitet må påregnes.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med daglig leder i Lerøy Sjøtroll, Nina Møgster på telefon 48 05 73 22 eller epost nm@leroy.no